homeover het npicontactcolofon

logoover het npi

Nederlands Psychoanalytisch Instituut

Missie

Het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) is het landelijk topreferente behandel- en kenniscentrum voor gespecialiseerde psychoanalytische behandeling, kennisoverdracht, onderzoek en opleiding.

Onze rol
Wij voeren behandelingen uit op onze vestigingen in Amsterdam en Utrecht, maar ook vanuit regionale GGZ-instellingen. Wij werken nauw samen met de beroepsverenigingen van psychoanalytici en psychoanalytisch psychotherapeuten. Wij streven met onze inzet voor alle psychoanalytische toepassingen en behandelmethoden naar maximale toegankelijkheid van het psychoanalytische referentiekader in Nederland. Voor patiënten, beroepsbeoefenaren en instellingen, maar ook voor de wetenschap.

Visie

De psychoanalytische visie op behandelen (in preventie, behandeling en kennisoverdracht) draagt wezenlijk en onmisbaar bij aan de Nederlandse volksgezondheid en (geestelijke) gezondheidszorg.

Doel
Behoud en verbreding van het draagvlak voor de psychoanalytische behandelvisie zowel binnen de GGZ als breder maatschappelijk gezien.

Kerntaken

Twee behandelafdelingen

Het NPI biedt psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie aan op twee behandelafdelingen (Volwassenen en Kinderen en jeugd). Beide afdelingen werken aan differentiatie van het aanbod in zorgproducten voor specifieke doelgroepen.
Behandelingen staan mede in dienst van de andere twee kerntaken van het instituut: kennisoverdracht (de opleiding tot psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut) en wetenschappelijk onderzoek.

Kennisoverdracht en opleiding

De kennisoverdrachttaken van het NPI worden uitgevoerd door de afdeling Kennisoverdracht en opleiding. Daar wordt gewerkt aan de verdere opbouw van het NPI als expertisecentrum. Het gaat om drie dingen:

  • de praktijkopleiding van professionals in de GGZ (zoals psychoanalytici, psychoanalytisch psychotherapeuten, maar ook psychiaters, klinisch psychologen en GZ-psychologen) tijdens hun beroepsopleiding.
  • bij- en nascholing via cursussen en trainingen van vooral GGZ-professionals waarin de jongste wetenschappelijke kennis van psychoanalytische theorie en praktijk verwerkt is.
  • verbreding van het draagvlak van de psychoanalytische visie op behandelen binnen en buiten de GGZ. Daarin passen ook ontwikkeling van cursusaanbod voor de eerste lijn en activiteiten gericht voor een algemeen geïnteresseerd publiek.

Werkplaatsfunctie
Voorhet doen van onderzoek binnen de behandelpraktijk om de over te dragen kennis wetenschappelijk te onderbouwen werkt de afdeling nauw samen met de beroepsverenigingen en met de afdeling Onderzoek en kwaliteitszorg. Onderzoek binnen langdurende ambulante psychotherapeutische behandelingen en het verspreiden van (inter)nationale vakinhoudelijke ontwikkelingen op dit gebied zal voor vernieuwingsimpulsen zorgen in de Nederlandse GGZ.
Medewerkers worden gestimuleerd om te publiceren over hun werk en voordrachten en lezingen te houden, ook buiten de GGZ.

Meer weten over het aanbod en activiteiten? Ga naar Kenniscentrum > Opleiding.

Onderzoek en kwaliteitszorg

Kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van psychoanalytische behandelingen, en het tegelijkertijd volgen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van behandelingen leveren een noodzakelijke bijdrage aan de visie en de missie van het NPI. Binnen het NPI houdt de afdeling Onderzoek en kwaliteitszorg zich hiermee bezig.

De afdeling is een actieve steunpilaar van de positie van het NPI als topreferent expertisecentum. We streven naar het vergroten van de toetsbare kwaliteit van behandelingen door de inzet van gevalideerde onderzoeksinstrumenten bij diagnostiek en tijdens lopende behandelingen te stimuleren. Ook buiten het NPI.

Kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg betreft allereerst de toetsing en bewaking van de besluitvorming en diagnostiek van de psychoanalytische behandeling van iedere individuele patiënt. We passen hiervoor een compact en toegankelijk kwaliteitssysteem toe. Dit is onderdeel van het kwaliteitssysteem voor de organisatie als geheel dat het NPI opbouwt. We streven naar HKZ-certificatie voor het totale systeem in 2007.

Meer weten over de activiteiten? Ga naar Kenniscentrum > Onderzoek en Kenniscentrum > Kwaliteitszorg.

Sinds 1 januari 2009 maakt NPI BV als werkvennootschap deel uit van de Stichting Arkin.

HKZ-keurmerk
Per 28 september 2007 is het NPI gecertificeerd.
Dit houdt in dat het NPI voldoet aan de normen zoals neergelegd in het HKZ-Certificatieschema Instellingen voor Geestelijke Gezondheidsdzorg: 2002
Deelschema GGZ Algemeen
Deelschema Jeugd GGZ.
Hiermee voldoet het NPI eveneens aan de eisen gesteld in de norm NEN-EN-ISO 9001:2000, geldig voor de volgende activiteiten:
- Het behandelen van patiënten met complexe psychische problematiek
- Het verzorgen van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen.
- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures.

Downloads

Hier kunt u diverse uitgaven van het NPI in pdf downloaden.Vestiging Amsterdam

Olympiaplein 4

1076 AB Amsterdam

T (020) 570 38 38

F (020) 679 89 91 info@npsai.nl

 

IMH-centrum
Wibautstraat 135 - 139 IV
1097 DN Amsterdam
T (020) 5904932)
[email protected]
www.imh-centrum.nl

Vestiging Utrecht

Maliestraat 1A

3581 SH Utrecht

T (030) 230 70 70

F (030) 234 38 83
info@npsai.nl