homeover het npicontactcolofon

logoVerwijzers

Verwijzing, aanmelding, intake

Huisartsen en GGZ-instellingen zijn de aangewezen verwijzers voor het Npi. Aangemelde patiënten krijgen een uitgebreide intake en indicatiestelling rond de geschiktheid van psychoanalytische behandelvormen. Daarvoor hebben wij een protocol ontwikkeld dat door de overheid tot landelijke norm is verheven.
Op grond van de gegevens uit een aantal gesprekken, een psychologisch testonderzoek en een stafbespreking geven wij de patiënt een advies voor verdere behandeling. Dat kan een vorm van (langdurige) behandeling binnen het Npi zijn. Zo niet, dan bemiddelt het Npi bij het vinden van een geschikte behandeling elders. Voor allochtone Nederlanders met aan migratie gerelateerde (identiteits) problematiek waarbij cultuurverschillen een rol spelen in diagnostiek en behandeling is specifieke expertise aanwezig.

Telefonisch overleg vooraf?

Bij twijfel over een verwijzing kunt u overleggen met het hoofd van de afdeling Volwassenen dr. M.H.M. de Wolf of het hoofd van de afdeling Kinderen & jeugdigen, M.G.J. Schmeets, psychiater.
U kunt ook de brochure ‘Informatie voor verwijzers’ aanvragen of downloaden.

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven