homeover het npicontactcolofon

logoVerwijzers

Verwijsindicaties

  • Ernstig lijden, gedurende langere tijd, aan psychische problemen, zoals persoonlijkheid- en identiteitsproblematiek, recidiverende angsten, depressies en aanpassingsstoornissen, dan wel een combinatie hiervan.
  • Patiënt heeft vaak al eerdere behandelingen ondergaan die geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.
  • Patiënt is gemotiveerd de oorsprong van de klachten te willen begrijpen om van daaruit tot duurzame verandering te komen.
  • Patiënt is in staat om een vertrouwelijke (werk)relatie aan te gaan met de therapeut of analyticus.

Contra-indicaties

  • Verslavingen.
  • Ernstige psychiatrische stoornissen die de beoordeling van de werkelijkheid belemmeren.
  • Vormen van zelfbeschadigend gedrag.

 

aanmelden nieuwsbrief

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven