homeover het npicontactcolofon

logoPsychoanalyse nu

Wat is psychoanalyse?

Begrip

De term psychoanalyse verwijst zowel naar een methode van onderzoek van processen in en functioneren van de menselijke geest (psyche) als naar de behandelmethode die psychoanalyse is gaan heten.

Ontwikkeling vanaf Sigmund Freud

Sigmund Freud is de grondlegger van de psychoanalytische theorie en de eerste toepasser van de behandelmethode: de eerste psychoanalyticus. Na Freuds ontdekkingen in het begin van de 20e eeuw heeft de psychoanalyse zich verder ontwikkeld en zijn de psychoanalytische theorie en praktijk voortdurend getoetst en aangepast aan nieuwe inzichten. Dit gebeurde op basis van de ervaringen van psychoanalytici en psychoanalytische psychotherapeuten en door onderzoek naar de ontwikkeling van het kind.

Moderne psychoanalyse

De moderne psychoanalyse is heel anders dan in de tijd van Freud. Zo wordt er bijvoorbeeld een andere plaats aan begrippen als het Oedipus–complex gegeven. Zulke noties worden nu meer als zoekschema´s gezien, niet als ontwikkelingen die ieder kind volgens een vast stramien doormaakt. Ook de opvattingen over hoe meisjes zich ontwikkelen zijn ingrijpend veranderd. Verder is de betekenis van de behoefte aan veiligheid meer naar de voorgrond gekomen. Tenslotte worden de resultaten van empirisch onderzoek steeds meer geïntegreerd in de psychoanalytische theorie.

 

aanmelden nieuwsbrief

Meer lezen?

Aanbevolen literatuur

Meer weten?

Zie de Agenda voor diverse lezingen over psychoanalyse.

Bezoek ook:

Freud-festival 2006

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven