homeover het npicontactcolofon

logoPsychoanalyse nu

Centrale hypotheses

Inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, de neurobiologie, het geheugenonderzoek en de interne geneeskunde laten zien dat Freud gelijk had in een reeks hypothesen die centraal staan binnen de psychoanalytische theorie.

  • Veel van ons geestelijk leven, met inbegrip van cognitieve, emotionele en motivationele processen, verloopt onbewust. Onderzoek toont aan dat ons bewustzijn, in overeenstemming met de opvatting van Freud, slechts het topje van de ijsberg vormt.
  • Veel aspecten van de persoonlijkheid beginnen zich te vormen tijdens de kindertijd. De ervaringen die iemand als kind opdoet zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid, met name voor de wijze waarop iemand sociaal functioneert.
  • De innerlijke beelden die iemand van zichzelf en anderen heeft, sturen de manier waarop iemand met anderen omgaat. Deze beelden kunnen een belangrijke rol spelen in verschillende vormen van psychische problematiek.
  • Innerlijke processen kunnen zich gelijktijdig en parallel aan elkaar afspelen. Iemand kan conflicterende gevoelens hebben ten opzichte van een persoon of een situatie en daarvoor compromissen vinden, zonder zich dat te realiseren.
  • De ontwikkeling van de persoonlijkheid betekent niet alleen het leren reguleren van seksuele en agressieve gevoelens. Het betekent ook een beweging van éénzijdige naar wederzijdse afhankelijkheid.
  • Onvoldoende afgestemd zijn op de eigen emotionele wereld kan ernstige lichamelijke consequenties hebben. Zo betekent het afremmen van de bewuste toegang tot onze emoties aanzienlijke stress voor het lichaam, vooral voor het hart en het immuunsysteem.

 

aanmelden nieuwsbrief

Meer lezen?

Aanbevolen literatuur

Meer weten?

Zie de Agenda voor diverse lezingen over psychoanalyse.

Bezoek ook:

Freud-festival 2006

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven