homeover het npicontactcolofon

logoopleiding

Psychoanalyticus worden?

Drie Nederlandse beroepsverenigingen verzorgen een opleiding tot psychoanalyticus. Het NPI vult een groot deel van het praktijkdeel van de opleidingen in.

Voorwaarden toelating

Voor toelating is een artsexamen vereist en voor psychologen een gz-opleiding of een psychotherapieopleiding. In de toelatingsprocedures van de verenigingen wordt onder meer bekeken of iemand over voldoende klinische ervaring beschikt.

Onderdelen

De opleiding zelf bestaat uit drie onderdelen:

  • de eigen psychoanalyse, bedoeld om iemand meer zicht te geven op het eigen functioneren;
  • cursussen over de theorie en de techniek van de psychoanalyse;
  • zelf verrichten van psychoanalyses onder supervisie.

Meer informatie

Op de websites van de beroepsverenigingen vindt u meer informatie: de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en de Nederlandse Psychoanalytische groep. Achtergrondinformatie vindt u verder in de ‘Principles and standards for education in psychoanalysis’, te raadplegen op de website van de American Psychoanalytic Association.

Aanmelding

U kunt zich bij een van beide psychoanalytische verenigingen (NVPA en NPG) aanmelden voor de opleiding.

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven