homeover het npicontactcolofon

logoopleiding

Algemeen publiek

  • Voorlichting over de beroepspraktijk aan (groepen) studenten psychologie (op verzoek). Mail kennisoverdracht@npsai.nl.
  • Cursussen en lezingen over toepassingsgebieden van de psychoanalyse (zoals Psychoanalyse en belletrie).

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven