homeover het npicontactcolofon

logoonderzoek

Projecten in ontwikkeling

  • Psychoanalytische ontwikkelingstherapie (MKBT) bij basisschoolleerlingen.
  • Hulp aan zwangere vrouwen, bij wie een aantal risicofactoren is geïdentificeerd, in het kader van preventieve infant mental health.
  • Objectdifferentiatie: onderzoek naar de mate waarin patiënten gedurende de behandeling veranderingen ervaren in relaties met belangrijke anderen.
  • Activiteiten gericht op het in kaart brengen van de indicatiestelling bij adolescenten met behulp van twee instrumenten gericht op persoonlijkheidsproblematiek.
  • Psychometrisch onderzoek van een vragenlijst gericht op interpersoonlijke problematiek.

Voornemens

Het Npi wil graag naast doelmatigheids- en effectiviteitsonderzoek van psychoanalytische behandelingen onderzoek starten dat aansluit bij state-of-the-art thema’s in het psychoanalytische veld, zoals structurele persoonlijkheidsveranderingen en verbetering van kwaliteit van de gehechtheidsrepresentatie, implementatie van behandelprogramma’s zoals MBT en MBKT of de kwaliteit van de therapeutische relatie en andere procesfactoren.

 

aanmelden nieuwsbrief

 

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven