homeover het npicontactcolofon

logoonderzoek

Lopende onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten richten zich op doelmatigheid en effectiviteit van behandelingen. In januari 2005 is een onderzoeksproject gestart bij de afdeling Volwassenen. Dit cohortonderzoek (gesubsidieerd door ZonMw) wordt gedragen door het NPI en een aantal regionale GGZ-instellingen en zal in 2008 worden afgerond. Onderzocht wordt of psychoanalytische hulpverlening effectief is wat betreft gezondheidswinst en gezondheidskosten in vier groepen patiënten in de reguliere behandelpraktijk. De patiënten verschillen in moment waarop ze in behandeling zijn. Verder wordt de praktische bruikbaarheid van het patiëntenvolgsysteem van het NPI nagegaan. Over de resultaten wordt tussentijds gerapporteerd. Check de rubriek Boeken en artikelen.

 

 

aanmelden nieuwsbrief

Meer weten?

Lees de samenvatting van het onderzoeksprotocol.

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven