homeover het npicontactcolofon

logokwaliteitszorg

Indicatie- en behandelingsprotocol

Landelijke norm

In het kader van een beheerste toegang tot de langdurende psychoanalytische behandelvormen geldt het door het NPI ontwikkelde indicatie- en behandelingsprotocol sinds 2004 als landelijke norm.

Inhoud

De protocollen beschrijven een zorgvuldige procedure rond indicatiestelling en behandeling die een terughoudende en gepaste inzet van psychoanalytische behandelingen waarborgt. Daarnaast bevatten ze het patiëntenvolgsysteem (‘routine outcome monitoring system’) waarmee de kwaliteit en voortgang voorafgaande en gedurende de behandeling regelmatig, systematisch en transparant getoetst kan worden. De bijbehorende documenten zijn in twee aparte bijlagen opgenomen.

Ondersteuning

Het protocol en de bijlagen zijn als pdf te downloaden. GGZ-instellingen die ermee (willen gaan) werken kunnen een beroep doen op ondersteuning van het NPI bij de implementatie.
Het NPI organiseert voor (medewerkers van) regionale GGZ-instellingen regelmatig trainingen in onderdelen van dit protocol, zoals de training in de afname van het gehechtheidsbiografisch interview (GBI). Check de Agenda!

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven