homeover het npicontactcolofon

logoagenda

Bijdrage CPPP aan de Dag van de Psychoanalyse 2011
Het CPPP (Cliëntenplatform Psychoanalyse en Psychoanalytische Psychotherapie heeft een bijdrage geleverd aan de Dag van de Psychoanalyse 2011.
Lees meer op http://www.cppp.nu/node/84 

 

Dag van de Psychoanalyse 2011:
'Op de persoon af', psychodynamische processen bij patiënt(en) en behandelaar

Woensdag 9 februari 2011
Auditorium VU
Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

"Elk mentaal proces begint onbewust, en het kan onbewust blijven of zich ontwikkelen tot in het bewustzijn afhankelijk van of het tegenstand ontmoet of niet" (Freud, 1915/ 1963)

Waarom?

Als iemand in psychoanalytische behandeling gaat is dit een uiterst persoonlijke aangelegenheid. Hij of zij gaat een samenwerkingsrelatie aan met een therapeut en de therapeut geeft vanuit een eigen professionele en persoonlijke invalshoek mede vorm aan deze relatie. Psychodynamische processen spelen een rol tijdens deze ontmoetingen. Ten eerste betreft het processen die gerelateerd zijn aan de persoonlijkheidsproblematiek van de patiënt en die de manier van contact maken beïnvloeden. Een persoon met narcistische problematiek zal een behandelaar anders benaderen dan iemand met afhankelijke persoonlijkheidstrekken. Ten tweede gaat het om processen binnen de behandelaar die te maken hebben met de eigen gevoeligheden en de manier waarop deze met interpersoonlijke processen, zoals overdracht-tegenoverdracht, projectieve identificatie en splitsen, heeft leren omgaan. De centrale vraag daarbij is: wat gebeurt er tijdens de interactie met mij als persoon? Ontmoet de patiënt "tegenstand" van mij of ik van de ander? Kan ik met deze persoon aan het werk? Kom ik innerlijk in beweging of juist niet in het contact met deze persoon?

Op deze dag gaat het dus om twee kanten van de persoonlijkheidsmedaille. Aan de ene kant gaat het over de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de patiënt zoals beschreven met behulp van psychiatrische en psychoanalytische diagnostiek. Wat leert deze diagnostiek de behandelaar over de manier waarop de patiënt het beste benaderd kan worden in een therapeutische relatie. Aan de andere kant gaat het over de persoonlijkheid en interne processen van de behandelaar die het aangaan van een therapeutische relatie versnellen of belemmeren. Met onderzoeksresultaten en klinisch inzicht gaan we deze dag in op de concepten die van belang blijken om psychoanalytische processen tussen de behandelaar en diens patiënten beter te begrijpen en te faciliteren.

De Dag van de Psychoanalyse 2011 start met een hedendaagse kijk op het onbewuste door een wetenschapper en een behandelaar en heeft als doel psychodynamische processen tussen patiënt en behandelaar met een brede doelgroep van vakgenoten, zowel psychotherapeuten als studenten, uit te diepen en bespreekbaar te maken.

Wat kunt u als deelnemer van deze dag verwachten?

  • Kennis over huidige stand van zaken rond psychodynamische diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek.
  • Inzicht krijgen in het nut en het gebruik van psychoanalytische concepten die het interpersoonlijke contact tussen behandelaar en patiënt(en) kunnen verbeteren.
  • Op de hoogte raken van wetenschappelijke onderzoeksresultaten rond psychoanalytische concepten, zoals het onbewuste, overdracht-tegenoverdracht en projectieve identificatie.

Hoe?

Aan de hand van actueel beeldmateriaal en klinische vignetten illustreren we met (interactieve) presentaties en workshops psychodynamische processen in individuele en groepsbehandelingen van ouders, kinderen en volwassenen. Het programma biedt u de kans om vanuit verschillende invalshoeken kennis en vaardigheden te verwerven in het herkennen van deze interpersoonlijke processen tussen behandelaar en patiënt(en) en deze kennis te gebruiken waar nodig en mogelijk. Wij denken dat het programma zowel professionals als overige geïnteresseerden veel te bieden heeft.

inschrijfformulier (word)

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven