homeover het npicontactcolofon

logoPsychoanalyse nu

Introductiecursus/workshop MBKT

Inleiding

Kinderanalytici van het Anna Freud centrum in Londen als Anne Hurry en Miriam Steele hebben Mentalisation Based Treatment voor kinderen (MBKT) destijds (1998) onder de noemer 'developmental therapy' geëntameerd. Integratie van gegevens uit psychoanalyse, 'infantresearch', gehechtheidsonderzoek en neurobiologie is bij deze ontwikkeling van doorslaggevende betekenis geweest. Op basis van het theoretisch model van Peter Fonagy en collega's (2002) Affectregulation, Mentalization and the Development of the Self heeft de afdeling Kinderen & Jeugdigen van het NPI in 2002 een projectgroep ingesteld om deze methode toe te passen in het werken met kinderen, die vastgelopen zijn in de ontwikkeling van mentale processen. In de praktijk betreft het kinderen die problemen hebben met het aangaan van relaties met anderen en het evenwichtig hanteren van emoties. Doel van de behandeling is :
• Opsporen en adequaat uiten van gevoel (affect);
• Ontwikkelen van stabiele interne representaties;
• Vormen van een coherent zelfgevoel; en
• Ontwikkelen van een vermogen om veilige relaties aan te gaan.

De projectgroep heeft een 6-tal behandelingen intensief gevolgd en geobserveerd en de interventies van de behandelaars in kaart gebracht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een handleiding Mentaliseren in de kindertherapie dat is uitgegeven bij van Gorcum.

Doelstelling

Twee keer per jaar start een introductiecursus/workshop over het begrippenkader en de praktijk van de interventies die mentaliseren beogen te bevorderen. De cursus wordt gegeven in november en april/mei. Er zal een aparte workshop georganiseerd worden over Mentaliseren bevorderende ouderbegeleiding.

Samenstelling groep

Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 25 personen. De training staat open voor geïnteresseerde collega's, werkzaam in de GGZ.
Bij voldoende belangstelling zal de groep of een deel ervan kunnen doorgaan als een supervisiegroep, onder leiding van een van de trainers.

Kosten

De kosten per training van een dagdelen bedraagt 125,50 euro per persoon, inclusief literatuur, over te maken op rek. nr. 54.47.06.811 van het NPI onder vermelding van MBKT-training najaar 2006. Er zijn geen kosten aan de training verbonden voor vaste medewerkers van het NPI.

Inschrijving

Bij inschrijving kan gebruik gemaakt worden van het inschrijfformulier (word). Er kan ook ingeschreven worden per email: [email protected]

Woensdag 22 november

13.00-17.00 uur: Introductiecursus MBKT. De belangrijkste concepten zullen worden besproken en de principes van de behandeling. Verder zal er casuïstiek besproken worden en geoefend worden met mentaliserende interventies.
Docenten: Froukje Slijper en Annelies Verheugt-Pleiter
Locatie: Nederlands Psychoanalytisch Instituut, Olympiaplein 4, Amsterdam

Toegestuurd na inschrijving literatuurklapper met:

• Verheugt-Pleiter, J.E. (2003). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet; over de technische aspecten van psychoanalytische ontwikkelingstherapie. In M.G.J.Schmeets & A.P. Schut (Red.), Anders en toch hetzelfde (pp. 61-80). Assen: Van Gorcum.
• Margit Deben-Mager & Annelies Verheugt-Pleiter (2004). Enkele toepassingen van de gehechtheidstheorie op de psychoanalytische praktijk. Tijdschrift voor Psychoanalyse , 10, 1: 18 - 30.
• Froukje Slijper (2005). Ontwikkelingen in de kinderanalytische behandeling: inzichtgevende en mentaliseren bevorderende kindertherapie vergeleken. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 11, 3: 184-195.

Bij de cursus worden handouts en verdere literatuur uitgereikt.

Aanbevolen:

• Verheugt-Pleiter J.E., Schmeets M.G.J., Zevalkink J. eds. (2005). Mentaliseren in de kindertherapie: leiddraad voor de praktijk . Assen, van Gorcum.

Informatie

Afdeling Kennisoverdracht NPI
Marjo Paardekooper
Dinsdag, woensdag, donderdag, locatie Amsterdam, tel. 020 570 38 38, e-mail: [email protected]

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven