homeover het npicontactcolofon

logoBoeken en artikelen

De inwendige mens

De inwendige mens. Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en hun ouders (2008)
Auteurs: F. De Volder, I. Mettrop-Wurster
116 pp. ISBN 9789023243991; € 16,50

Voeding is meer dan alleen de inname - of weigering - van vocht of calorieën. Vanuit een psychoanalytische visie is eten een ontwikkelingsfenomeen in het spanningsveld tussen enerzijds een driftmatige en primaire levensbehoefte, en anderzijds een dyadische verzorgingsrelatie.

"De inwendige mens' is erop gericht om in een tijd van 'kort en gestructureerd' de toegevoegde waarde te laten zien van de psychoanalytische visie, zowel binnen een context van gewoon ouderschap als met het oog op preventie en behandeling. In deze uitgave worden de betekenissen van eten in de opeenvolgende levensfasen bij baby's, kinderen en adolescenten nader geëxploreerd, met aandacht voor zowel de normale als de afwijkende ontwikkeling. Het belang van de betekenis van eten binnen de relatie staat daarbij centraal.

'De inwendige mens' gaat nader in op de psychoanalytische inzichten ten aanzien van eetproblematiek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Aan de hand van uitvoerige casuïstiek wordt vervolgens vanuit een transdisciplinair perspectief gekeken naar de functies en de ontwikkeling van het ouderschap bij baby's en kleuters met voedingsproblemen. Daarnaast is er aandacht voor de zeer uiteenlopende betekenissen van eten tijdens de latentiefase en de puberteit, met implicaties voor het gezinsfunctioneren en voor de behandeling. Tot slot wordt geïllustreerd hoe zelfs in het volwassen leven ervaringen rondom eten uit de kindertijd van invloed kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven