homeover het npicontactcolofon

logoBoeken en artikelen

In den beginne was de vrouw

In den beginne was de vrouw. Psychoanalytische en neurobiologische inzichten t.a.v. de vrouwelijke identiteit (2006)
Margit Deben-Mager, Annelies Verheugt-Pleiter (red.)
104 pp. ISBN 90 232 4207 6 € 16,75

Stand van zaken rond betekenisgeving en biologische fundamenten van de vrouwelijke identiteit aan het begin van de 21e eeuw.

Psychoanalyse en vrouwen vormden jarenlang een heikel duo. Hoewel Freud verzuchtte dat het wezen van de vrouw voor hem een duister continent was, werd zijn theorie over de vrouwelijke ontwikkeling lange tijd voor velen de standaard. Tijdens de tweede feministische golf kreeg de psychoanalyse terecht veel kritiek en moesten analytici zich herbezinnen op hun visie op vrouwen. De opvattingen leunden te zwaar op de specifieke ontwikkeling van het jongetje en deed vrouwen onrecht. Een specifiek vrouwelijke ontwikkelingslijn werd node gemist. De idee dat haar ontwikkeling draait rond het gemis van een penis, zo vaak gebruikt om de psychoanalytische theorie over vrouwen belachelijk te maken, is inderdaad verouderd.
Tegenwoordig is de centrale vraag hoe een meisje de beleving van haar lichaam, gebondenheid aan moeder, zelf moeder worden, werk en partnerschap weet te integreren in een stevige identiteit. Oude psychoanalytische zekerheden daarover zijn opnieuw onderzocht.
In Vrouw, betekenis en biologie komen verschillende opvattingen aan de orde over aspecten van de vrouwelijke ontwikkelingen identiteit.
Hoe staat het met het vermeende masochisme van de vrouw? Als identiteitssynthese en zelfwaardering centraal staan, wat betekent dit dan voor de dynamiek van schaamte? En welke implicaties heeft kennis uit andere wetenschapsgebieden, zoals de neurowetenschappen, voor de houdbaarheid van de theorie? Worden vrouwen en mannen geboren of gemaakt?
Deze en andere vragen naar betekenis komen aan de orde in deze bundel van een moderne generatie vrouwelijke psychoanalytici.

Redactie

• Drs. M. M. Deben-Mager, psychater-psychoanalyticus, staflid Nederlands Psychoanalytisch Instituut
• Drs. J.E. Verheugt-Pleiter, psycholoog-psychoanalyticus, hoofd afdeling kennisoverdracht Nederlands Psychoanalytisch Instituut

Auteurs

• Mw.drs. M.M. Deben-Mager is psychiater, psychoanalytica, stafmedewerker bij de afdeling Volwassenen van het Nederlands Psychoanalytisch Insituut. Zelfstandig gevestigd te Amsterdam.
• Mw.drd. M.A. den Hollander-Meersma is psychiater, psychoanalytica werkzaam bij de GGZ Groningen/Delfzijl. Zelfstandig gevestigd te Haren.
• Mw. prof.dr. I. Matthis is psychiater, psychoanalytica. Hoogleraar in de psychoanalyse en assistent hoogleraar in de klinische neurowetenschappen aan de Umeå Universiteti, Zweden. Opleider bij het Zweeds Psychoanalytisch Instituut.
• Mw. drs. K. mispelblom Beyer-Broeshart is psycholoog, psychoanalytica, opleider bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. Zelfstandig gevestigd te Amstelveen.
• Mw. dr. H.C Freud is psycholoog, psychoanalytica, opleider bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Zelfstandig gevestigd te Amsterdam.
• Mw. drs. J.E. Verheugt-Pleiter is psycholoog, psychoanalytica, hoofd van de afdeling Kennisoverdracht & Opleiding van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Zelfstandig gevestigd te Amsterdam.

Inhoud

1. Introductie
Margit Deben-Mager en Annelies Verheugt-Pleiter
2. Genen en gender, hormonen en hersenen
Margit Deben-Mager
3. Gedachten over de vrouwelijke identiteitsontwikkeling
Karin Mispelblom Beyer-Broeshart
4. Het zogenaamde masochisme
Marijke Den Hollander-Meersma
5. Vrouwelijke genderidentiteit en mannelijke genen
Froukje Slijper
6. Afgewezen moeders
Iki Freud
7. The role of shame in the subjection of women
Irene Matthis
8. Normale en pathologische ontwikkeling van de vrouw (1988) Karin Mispelblom Beyer-Broeshart

Doelgroepen

Klinisch en gz-psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden, psychotherapeuten, filosofen, medewerksters en studenten vrouwenstudies

Een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.

 

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven