homeover het npicontactcolofon

logoBoeken en artikelen

Mentaliseren in de kindertherapie

Mentaliseren in de kindertherapie. Leidraad voor de praktijk (2005)
Verheugt-Pleiter J.E., Schmeets M.G.J., Zevalkink J. (red.)
188 pp. ISBN 90 232 4160 6. Prijs € 26,50

Het veld van de kinder- en jeugd GGZ kan profiteren van de verworvenheden van nieuwe psychoanalytische inzichten bij de behandeling van kinderen met complexe problematiek. Dit past bij een groeiende behoefte om simultaan meerdere behandelmodaliteiten toe te passen. Niet alleen wordt het mogelijk ernstige(re) stoornissen met psychoanalytische technieken te behandelen, de samenwerking binnen behandelteams zal een nieuwe theoretische en empirisch geïnspireerde richting kunnen inslaan ten behoeve van de geestelijke gezondheid van deze kinderen en hun familie.

De theorie rond mentaliseren kan gezien worden als een model van ontwikkelings-psychopathologie ('developmental psychopathology'), dat betrekking heeft op het samenspel tussen normale en atypische ontwikkeling. In deze uitgave is er aandacht voor de theoretische aspecten, maar Mentaliseren in de kindertherapie is toch vooral een praktijkboek.
Het boek biedt een leidraad voor de praktijk van de kinderpsychotherapie. Het begrip 'mentaliseren' speelt hierbij een hoofdrol. Rond dit begrip zijn nieuwe technieken ontwikkeld om ernstige stoornissen bij kinderen te behandelen. Deze technieken worden uitgebreid besproken en verduidelijkt met een groot aantal voorbeelden. Het observeerbaar maken van het werk van de behandelaar maakt het tegelijkertijd toetsbaar voor empirisch onderzoek en overdraagbaar aan andere therapeuten die deze methode willen leren.
Het boek bevat elf hoofdstukken die de lezer via theorie, doelgroep en diagnostiek, strategie, ouderbegeleiding, interventietechnieken, spelkamer en onderzoeksvragen kennis laten maken met het begrijpen, opzetten en uitvoeren van mentaliseren bevorderend therapeutisch werken.

Redactie

• Mevrouw J.E. Verheugt-Pleiter, psycholoog-psychoanalytica, hoofd afdeling Kennisoverdracht en Opleiding van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut
• M.G.J. Schmeets, psychiater-psychoanalyticus, hoofd afdeling Kinderen en Jeugdigen Nederlands Psychoanalytisch Instituut
• Mevrouw J. Zevalkink, psychologe, hoofd afdeling Kwaliteitszorg en Onderzoek Nederlands Psychoanalytisch Instituut

Inhoud

1. Inleiding
M.G.J. Schmeets, J.E.Verheugt-Pleiter en J. Zevalkink
2. Theoretische concepten
M.G.J. Schmeets
3. Doelgroep en diagnostiek
J. Zevalkink en A.P. Schut
4. Behandelstrategie
J.E. Verheugt-Pleiter
5. Mentaliseren bevorderende ouderbegeleiding
M.J. Rexwinkel en J.E. Verheugt-Pleiter
6. Observatiemethode
J. Zevalkink
7. Interventietechnieken: Aandachtsregulatie
J.E. Verheugt-Pleiter
8. Interventietechnieken:Affectregulatie
J.E. Verheugt-Pleiter
9. Interventietechnieken: Mentaliseren
J.E.Verheugt-Pleiter
10. Behandelpraktijk
F.M.E. Slijper
11 .Onderzoeksstrategie
J. Zevalkink
Bijlage 1: Tabel interventietechnieken
Bijlage 2: Verklarende woordenlijst

Doelgroepen: psychotherapeuten, ouderbegeleiders, orthopedagogen, psychiaters en gz-psychologen werkzaam binnen de kinder- en jeugd GGZ.  Het boek zou tevens als onderwijsmateriaal kunnen dienen. Voor vaktherapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en andere disciplines die met de zorg voor ernstig in hun ontwikkeling bedreigde kinderen te maken hebben, biedt de uitgave echter ook veel bruikbare informatie.

 

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven