homeover het npicontactcolofon

logoBoeken en artikelen

Affectregulatie bij kinderen

Affectregulatie bij kinderen. Een psychoanalytische benadering (2005)
Schmeets M.G.J., Verheugt-Pleiter J.E. (red.)
148 pp. ISBN 90 232 4128 2 € 17,95

Regulatie is een centraal begrip in elke theorie over het zich ontwikkelende individu. Het jonge kind kan zichzelf nog niet reguleren en heeft een ‘regulerende ander’, een beschikbare ouder, nodig. Dyadische processen tussen ouder en kind organiseren de regulatie van de affecten. Zelf- en interactieve regulatieprocessen beïnvloeden elkaar over en weer.
Affecten zijn weer ‘in’. Ze worden niet langer beschouwd als (lastige) bijproducten van cognities, maar hebben weer eigen bestaansrecht. Heftige affecten kunnen genetisch materiaal tot expressie brengen en predisponeren tot de ontwikkeling van psychopathologie.
Bekende voorbeelden van personen met problemen in de affectregulatie zijn Floddertje en mevrouw Helderder (creaties van Annie M.G. Schmidt): het meisje dat van de ene calamiteit in de andere belandt en de over-angstige poetsmevrouw. De één onderreguleert zichzelf en is overmatig afhankelijk van externe sturing, de ander komt amper aan het opmerken van de omgeving toe vanwege de preoccupatie met haar controlebehoefte. Beiden lijden aan een regulatieprobleem.

 

 

 

 

 

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven