homeover het npicontactcolofon

logoBoeken en artikelen

Adolescentie en seksualiteit

Adolescentie en seksualiteit. Psychoanalytische beschouwingen over een intrigerende levensfase (2001)
Gerritzen H.M.J.A. (red.)
90 pp. ISBN 90 232 3613 0 € 14,00

In de adolescentie wordt de fysieke ontwikkeling van de seksualiteit definitief voltooid. Seksualiteit is ook een psychologisch gebeuren, een proces van losmaking uit het ouderlijk gezin en afstand nemen van vertrouwde banden en objecten. Voor veel jongeren roept het intense angst- en schaamtegevoelens op, naast het verlies van kinderlijke almachtgevoelens. De ontwikkeling van de seksualiteit blijkt een hachelijk proces met voetangels en klemmen.
Zeven psychoanalytici schetsen aan de hand van belletrie-voorbeelden en klinische vignetten een beeld van de normale en van de afwijkend verlopende psychoseksuele ontwikkeling. Ze laten zien wat een psychotherapeutische behandeling aan dat laatste kan doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven