homeover het npicontactcolofon

logoBoeken en artikelen

Artikelen

Lijst met publicaties en voordrachten uit 2006 door NPI-medewerkers
Lijst met publicaties en voordrachten uit 2008 door NPI-medewerkers
Lijst met publicaties en voordrachten uit 2009 door NPI-medewerkers
Lijst met publicaties en voordrachten uit 2010 door NPI-medewerkers

Recent verschenen in psychoanalytische tijdschriften


W. Gomperts
De verdubbeling van de wereld - weerstand in de therapie bij tweedegeneratie migratiegerelateerde identiteitsproblematiek
Tijdschrift voor Psychoanalyse, jaargang 14, nummer 2, 2008
pp. 83 - 96

Antonie Ladan
De echte dood
Tijdschrift voor Psychoanalyse, jaargang 14, nummer 2, 2008
pp. 71 - 82

Frans Schalkwijk
Freud jaar 2006: het feest is afgelopen
Tijdschrift voor Psychoanalyse, jaargang 2007, nummer 1

Thijs de Wolf
Psychoanalytische therapie

J. Ubbels
Latentie en het vermogen om over mentale toestanden te reflecteren


Berghout, C.C. & Zevalkink, J. (2007).
Differential selectivity of patients assigned to long-term psychoanalytic treatment. Journal of the American Psychoanalytic Association, 55, 1 294-299

Zevalkink, J. & Berghout, C.C. (2006)
Expanding the evidence base for the cast-effectiviness of long-term psychoanalytic treatment. Journal of the American Psychoanalytic Association, 54, 4, 1313-1319

Jolien Zevalkink & Caspar C. Berghout
Expanding the evidence base for the (cost)effectiveness of long-term psychoanalytic treatment
Poster presented at the Winter 2006 Meeting of the American Psychoanalytic Association, January 18-21, New York

Caspar C. Berghout & Jolien Zevalkink
Differential selectivity of patients assigned to long-term psychoanalytic treatment
Poster presented at the Winter 2006 Meeting of the American Psychoanalytic Association, January 18-21, New York

150 years Freud: Dream and reality in a globalized society
Lezing gehouden tijdens de International Conference in Riga, Letland, op 29 september 2006 door Ans van Blokland

Wietske van der Ree
De Rorschach-inktvlekkentest volgens het Comprehensive System nader bekeken
Tijdschrift voor Psychoanalyse, 11e jaargang, nummer 4

 

Recent verschenen in niet-psychoanalytische tijdschriften

 

Willem Heuves over
Psychoanalyse anno nu. Lezingencarrousel Freud-festival 2006
Tijdschrift voor Psychotherapie 2009 [35], p 226 - 228

Berghout, C.C. & Zevalkink, J. (2009). Clinical Significance of Long-Term Psychoanalytic Treatment. Bulletin of the Menninger Clinic, 73 (1), 7-33.

Bibliotheekcommissie NVPA/J.Ubbels
over Hans Keilson en zijn verzamelde en essayistische werk

E.R. Kloet
Niets is gebeiteld in steen
Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 12, p 781 - 783

A.C. van Reekum en M.G.J. Schmeets
De gen-omgevingsinteractie en de psychiatrie: nieuwe visie op de invloed van de vroege omgeving
Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 12, p 771 - 780

Benedict Carey
Psychoanalytic Therapy Wins Backing
New York Times, October 1, 2008

Jos Dirkx
De aantrekkelijke,maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie
Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008)7, p 405 - 415

Falk Leichsenring & Sven Rabung
Effectiveness of Long-term Psychodynamic Psychotherapy; A Meta-analysis
JAMA, October 1, 2008 - Vol 300, No 13, 1551 - 1565

Jolien Zevalkink & Caspar C. Berghout (2008)
Mental health characteristics of patients assigned to long-term ambulatory psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis in the Netherlands.
Psychotherapy Research, 18 (3), 316-325.
voor informatie: [email protected] of [email protected]

Jolien Zevalkink & Caspar C. Berghout (2008)
Klinische besluitvorming ten aanzien van de indicatie voor psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie: Een empirische invalshoek.
Tijdschrift voor Psychotherapie, 34 (3), 151-168.
voor informatie: [email protected] of [email protected]

Caspar C. Berghout & Jolien Zevalkink (2008)
Identifying clinical cases among patients assigned to psychoanalytic treatment.
Bulletin of the Menninger Clinic, 72 (3), 163-178.
voor informatie: [email protected] of [email protected]

Jaap Ubbels
Neurotische kinderen
Verscheen in juni 2008 in het losbladig handboek: Handboek Kinderen en Adolescenten, problemen en risicosituaties.
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (www.bsl.nl)
ISBN 9065026274

David Ingleby, recensie van
Migratie in Psychoanalyse. Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen (2006)
Wouter Gomperts en Gerdine Veen (red.)
NPI-reeks; uitgeverij Van Gorcum, Assen
ISBN 4978 90232 4158 4, VI; 101 pp.; € 15,50
verschenen in De Psycholoog, jaargang 43, mei 2008, blz. 287 - 288

Monique Willems
De inwendige mens. Over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en ouders
recensie in Tijdschrift voor Psychotherapie, jaargang 34, nummer 1, p. 71 - 73

Sjoerd Colijn
Herinneringen aan Wim Trijsburg (1)
Wim Trijsburg als opleider
Tijdschrift voor Psychotherapie 2007 (33) 6, blz. 437 - 442

Eliane Collumbien en Germain Lietaer
Herinneringen aan Wim Trijsburg (2)
Wim Trijsburg als auteur en redacteur van het 'Handboek integratieve psychotherapie'
Tijdschrift voor Psychotherapie 2007 (33) 6, blz. 443 - 447

Max Lautenslager
Herinneringen aan Wim Trijsburg (3)
Wim Trijsburg als dwarse denker
Tijdschrift voor Psychotherapie 2007 (33) 6, blz. 448 - 449

Hans Snijders en Roelf Jan Takens
Herinneringen aan Wim Trijsburg (4)
Wim Trijsburg als onderzoeker
TIjdschrift voor Psychotherapie 2007 (330 6, blz. 450 - 453

Ruud Erdman
Herinneringen aan Wim Trijsburg (5)
Wim Trijsburg als psychotherapeut (I)
Tijdschrift voor Psychotherapie 2007 (33) 6, blz. 454 - 455

C.A.
Herinneringen aan Wim Trijsburg (6)
Wim Trijsburg als psychotherapeut (II)
+ literatuur behorende bij de zes herinneringen
Tijdschrift voor Psychotherapie 2007 (33) 6, blz. 456 - 459

Interventies en interacties in de psychotherapie
Oratie Wim Trijsburg 26 september 2001
Vossiuspers Universiteit van Amsterdam, 2002
Tijdschrift voor Psychotherapie 2007 (33) 6, blz. 398 - 414

Froukje Slijper
Seksuele problematiek in de relatie: drie vignetten met een psychoanalytische visie op behandeling (pdf)
Tijdschrift voor Seksuologie, 2007, jaargaang 31, nummer 3, blz. 134 - 140

R. Vermote
Recensie Weerstand in de psychoanalyse. Een empirisch begripsonderzoek onder Nederlandse psychoanalytici (pdf)
Tijdschrift voor Psychiatrie 2007/12, blz. 941

J. Cambien
Recensie Psychoanalyse anno nu. Lezingencarroussel Freud-festival 2006 (pdf)
Tijdschrift voor Psychiatrie 2007/12, blz. 943

M. Braakman
Recensie 'Migratie in psychoanalyse. Over psychoanalytische behandelingen van migranten en vluchtelingen'. (pdf)
Tijdschrift voor Psychiatrie 2007/12, blz. 940

'Als de kleine niet meer eet', door Mandy Pijl, verschenen in verschillende GPD-dagbladen
http://www.mandypijl.nl/artikelen/eetproblemen.pdf

Ouder-baby behandeling in migrantengezinnen (pdf),door Marja Rexwinkel, hoofdstuk 9 uit het boek 'Interculturalisatie in de jeugd-GGz'
Uitgeverij Van Gorcum; www.vangorcum.nl
ISBN 9789023242901
€ 29,50

Klinisch geval of worried well?: Een beschrijving van patiënten voorafgaand aan psychoanalytische behandeling.
Berghout, C.C., & Zevalkink, J. (2007)
verschenen in Psychologie en Gezondheid
voor informatie: [email protected] of [email protected]

I. Halberstadt-Freud
Bespreking (pdf) van 'Mein Onkel Sigmund Freud. Erinnerungen an eine grosze Familie', van L. Freud-Marlé (2006)
verschenen in MGv, 07/11; www.trimbos.nl/mgv

Richtlijn: hulpmiddel of dwingende aanbeveling (pdf)
Een kritische bespreking van de richtlijnen door Anja Laan, medewerkster stafdienst wetenschappelijk onderzoek van de Reinier van Arkelgroep

Bang voor de baby (pdf)
Tekst: Michaja Langelaan, beeld: Mireille Schaap
Psy, jaargang 7, nummer 7

Een taal die geen pijn doet: ontheemden en de mengtaal van hun kinderen (pdf)
Mohsen Edrisi
PHAXX, 2007, nummer 1

Extreem luid en ongelooflijk ver weg
Mentaliseren in psychotherapie
Myriam van Gael
Tijdschrift voor Psychotherapie, jaargang 2007, nummer 1
lees verder: http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=ggzenwelzijn&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/frontend/default.asp?product_id=0165-1188

De binnenkant van het trauma
Psychoanalytische opmerkingen
Voordracht van Wouter Gomperts op het symposium Trauma: Dilemma's in Kennis en Toepassing. Stichting Kennis en Psychotraumatologie/Universiteit Utrecht d.d. 9 februari 2007

Overzicht van eerder verschenen artikelen in niet-psychoanalytische tijdschriften

Overzicht van eerder verschenen artikelen in psychoanalytische tijdschriften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanmelden nieuwsbrief

Zie verder:

Bibliotheek NVPA

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven