homeover het npicontactcolofon

logoVolwassenen

Intake

Stap 2 op weg naar behandeling

Voor u in behandeling kunt komen, doorloopt u drie fasen: aanmelding, intake en indicatie. Hoe verloopt de tweede stap: intake?

In de intakefase gaan we samen na of u bij het NPI aan het juiste adres bent of dat een andere vorm van behandeling elders voor u meer aangewezen is. U krijgt een intakegesprek en een adviesgesprek met een van onze therapeuten. Binnen het NPI formuleert een team van verschillende therapeuten die intakes doen in een vergadering (intakebespreking) een advies. Bij deze bespreking bent u als patiënt niet aanwezig. Na het adviesgesprek wordt u doorverwezen of u gaat bij het NPI door naar de indicatiefase.

Intakegesprek

In het intakegesprek gaat de therapeut samen met u na wat er aan de hand is. Hij hoort uw klachten aan en kent er vanuit zijn of haar psychoanalytische deskundigheid een bepaalde betekenis aan toe. Maar hij laat u ook zo aan het woord dat duidelijk wordt welke betekenis u zelf aan uw problemen geeft. Hoe u als patiënt zelf uw klachten ziet en wat u van een eventuele behandeling verwacht is van belang. Tijdens het gesprek vragen we u ook om één of meer vragenlijsten in te vullen.

Intakebespreking

In een vergadering van de intakestaf worden alle gegevens die van u bekend zijn door drie of vier therapeuten besproken. Vervolgens wordt een advies geformuleerd. Bij deze intakebespreking bent u als patiënt niet aanwezig.

Intake-adviesgesprek

Dezelfde therapeut met wie u het intakegesprek had, praat met u over de bevindingen en het advies van de intakebespreking. Globaal zijn er twee mogelijkheden:

  • Het is voldoende duidelijk dat behandeling in NPI-kader niet geschikt is. Wij adviseren dan een geschikte behandelvorm elders en bemiddelen bij het zoeken.
  • Een vorm van behandeling in NPI-kader lijkt nodig. We adviseren dan een indicatieonderzoek om goed inzicht te krijgen in de aard van de klachten.

Als u akkoord gaat met het advies maakt het secretariaat afspraken met u voor het indicatieonderzoek.

Wachttijd en duur

  • De duur van de intakefase (van aanmelding tot en met adviesgesprek) varieert afhankelijk van de capaciteit van de behandelafdeling.
  • Het intakegesprek duurt inclusief het invullen van de vragenlijsten ongeveer twee uur.
  • Het adviesgesprek zal meestal een half uur kosten.
foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven