homeover het npicontactcolofon

logoVolwassenen

Indicatie

Stap 3 op weg naar behandeling

Voor u in behandeling kunt komen, doorloopt u drie fasen: aanmelding, intake en indicatie. Wat houdt de derde en laatste stap in: indicatie?

In deze fase is het doel om goed inzicht te krijgen in de aard van uw klachten en dan te kiezen voor de meest geschikte behandeling, buiten of binnen het NPI. Voor u als patiënt bestaat de indicatiefase uit drie of vier gesprekken met een therapeut en een psychologisch testonderzoek (indicatieonderzoek) en een afrondend adviesgesprek (adviesgesprek indicatie). Het advies wordt geformuleerd door NPI-therapeuten die zich in de indicatiebespreking over de gegevens uit het indicatieonderzoek hebben gebogen. Bij deze vergadering bent u als patiënt niet aanwezig. Na het adviesgesprek wordt u alsnog doorverwezen of u krijgt een advies voor een bepaalde vorm van psychoanalytische behandeling.

Indicatieonderzoek

Een stafmedewerker neemt het indicatieonderzoek af. Dat kan dezelfde man of vrouw zijn met wie u het intakegesprek had. Het bestaat uit drie of vier gesprekken en een psychologisch testonderzoek. In dat onderzoek worden onder meer verschillende vragenlijsten afgenomen.

Indicatiebespreking

Tenminste drie therapeuten van het NPI bespreken uw gegevens uit het indicatieonderzoek.

Globaal zijn er twee uitkomsten mogelijk

  • Na onderzoek blijkt behandeling in NPI-kader alsnog niet nodig of mogelijk. Er wordt dan bemiddeld bij verwijzing naar een geschiktere vorm van behandeling.
  • Er volgt een advies voor psychoanalyse of een individuele psychoanalytische psychotherapie in NPI-kader, een kortdurende psychoanalytische psychotherapie of groepstherapie. Deze laatste zijn in NPI-kader mogelijk, maar kunnen ook bij andere instellingen worden gevolgd. Als u akkoord gaat met het advies, wordt er een geschikte behandelaar gezocht. U kunt daarbij uw voorkeur uitspreken. Tussen het adviesgesprek en de start van de behandeling kan enige tijd zitten. Mocht het in de tussenliggende periode nodig zijn om een therapeut te spreken, dan is de stafmedewerker uit de indicatiefase uw contactpersoon.

Bij de keuze van therapievorm spelen diverse factoren een rol. Behalve om de ernst van de problematiek gaat het ook om de mogelijkheden van een patiënt en de behandelingen die hij al eerder heeft gehad. Deze factoren verschillen van persoon tot persoon en worden daarom individueel gewogen.

Adviesgesprek indicatie

In dit adviesgesprek wordt het advies uit de indicatiebespreking met u besproken door de zelfde therapeut met wie de indicatieonderzoeks- gesprekken had. Als u akkoord gaat met het advies zoeken we een behandelplaats in de regio waar u woont, of bij het NPI in Amsterdam of Utrecht.

Wachttijd en duur

Een indicatieonderzoek wordt over een aantal weken gespreid.
De afzonderlijke gesprekken duren drie kwartier tot anderhalf uur.
Het psychologisch testonderzoek kost tweeëneenhalf tot drie uur.
De totale tijd tussen het eerste gesprek van het indicatieonderzoek en het afsluitend adviesgesprek varieert met de beschikbare capaciteit van de behandelafdeling om het indicatieonderzoek uit te werken.

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven