homeover het npicontactcolofon

logoVolwassenen

Voor wie geschikt?

Mensen kunnen allerlei psychische klachten hebben. Sommigen voelen zich angstig, geremd of onzeker. Anderen zijn somber of ongelukkig. Het kan in relaties mislopen, zonder dat je daar veel greep op hebt. Je hebt een belangrijk iemand verloren en het lukt je ook na lange tijd niet om het leven weer op te pakken. Je bent zo’n twijfelaar, dat je geregeld de boot mist.

Veel klachten hebben te maken met het omgaan met emoties. Er zijn mensen, die moeite hebben om zich emotioneel te uiten. Ze voelen wel boosheid, maar kunnen daar niks mee. Ze willen ‘nee’ zeggen op een verzoek van iemand, maar het lukt ze niet. Of ze willen eigenlijk hun liefde betuigen, maar weten niet hoe. Andere mensen hebben er last van dat ze soms niks voelen. En er zijn ook mensen, die soms overlopen van emoties: zij hebben zichzelf soms niet in de hand en komen daardoor in de problemen.

Kenmerkend voor de psychoanalytische visie is dat klachten gezien worden in relatie tot de gehele persoon. De psychoanalytische behandelingen beogen natuurlijk wel vermindering van de klachten, maar leggen de nadruk op de innerlijke beelden die iemand van zichzelf en anderen heeft. In de behandelingen wordt geprobeerd meer van deze innerlijke wereld te begrijpen. Innerlijke conflicten komen op tafel en worden ontrafeld en uitgewerkt. En soms zijn aspecten van het zelf van iemand nog weinig tot bloei gekomen. In de relatie met de behandelaar kan iemand dan proberen om meer beelden, gevoelens en ideeën over zichzelf te vormen. Van de behandelaars mag verwacht worden, dat ze zich zodanig emotioneel beschikbaar stellen, dat een echte samenwerking tot stand komt waarbij de patiënt zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past.

Er zijn allerlei klachten waarvoor een psychoanalytische behandeling kan helpen. Soms is een psychoanalyse nodig. Soms een kortdurende psychoanalytische therapie van 1 x per week. Of een langdurende psychoanalytische psychotherapie. Soms een psychoanalytische groepstherapie. En als mensen echt last hebben van een persoonlijkheidsstoornis, zijn er twee mogelijkheden op het NPI. De Transference Focused psychotherapy of de Mentalization Based Treatment.

Aan het starten van een psychoanalytische behandeling gaan voor de meeste patiënten van het NPI veel problemen, conflicten en klachten vooraf. Meestal gaat het om mensen die al langere tijd ernstig lijden onder hun klachten en zich op belangrijke levensgebieden geïnvalideerd zien. In veel gevallen hebben zij ook één of meerdere (kortere) behandelingen achter de rug die onvoldoende resultaat opleverden.

Criteria voor een psychoanalytische behandeling

Behalve de ernst van de klachten en de last die iemand heeft, spelen de volgende overwegingen een rol:

Aansluiten bij de beleving van de klachten

Voor een psychoanalyse is het in principe nodig, dat iemand stil probeert te staan bij zichzelf, bij eigen gevoelens en gedachten (ook al zal dat niet altijd lukken; het gaat om de intentie). Als dit uitgangspunt niet aanspreekt, ligt een psychoanalyse minder voor de hand. Bij persoonlijkheids­stoornissen kan het soms geweldig moeilijk zijn om stil te staan bij wat je voelt. Daar zijn dan ook aparte benaderingen voor (TFP en MBT).

Doorzettingsvermogen en motivatie

Het is nodig om te accepteren dat het een tijd kan duren voordat resultaten zichtbaar worden. Het is nodig om je over te geven aan de behandelsituatie en te verdragen dat een ander een tijd zo intensief in je innerlijk leven meekijkt. Er is een duidelijke motivatie voor nodig om vanuit een beter begrip van de klachten tot duurzame verandering te komen.

Samenwerking tussen patiënt en behandelaar

Een goede 'match' tussen patiënt en behandelaar is heel belangrijk voor een goed behandelresultaat. De vraag is steeds of de patiënt in staat is om een vertrouwelijke werkrelatie aan te gaan met zijn behandelaar en of beiden goed zullen kunnen samenwerken. Het is essentieel dat je je bij de kennismaking met de behandelaar zorgvuldig afvraagt of je de moeilijke en lange onderneming met deze man of vrouw aandurft.

Wanneer geen psychoanalytische behandeling

Geen onderscheid tussen fantasie en realiteit kunnen maken

In een psychoanalytische behandeling wordt je uitgenodigd om je meer in je fantasiewereld te verdiepen. Daarom moet je goed kunnen onderscheiden wat fantasie en wat realiteit is; anders wordt het wel heel moeilijk om na vijfenveertig minuten de ‘gewone’ wereld weer in te stappen. Ernstige stoornissen in het beoordelen van de werkelijkheid, zoals bij doorgemaakte psychosen gelden als contra-indicatie voor een psychoanalytische behandeling

Verslavingen of problematisch gebruik van drugs

Om in een psychoanalytische behandeling meer zicht te krijgen op zijn functioneren moet iemand in ieder geval helder zijn. Problematisch gebruik of verslaving aan middelen die het bewustzijn veranderen (alcohol, heroïne, cocaïne, hasj, marihuana, ecstasy, slaaptabletten, kalmeringsmiddelen) is een contra-indicatie voor alle psychoanalytische behandelingen.

 

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven