homeover het npicontactcolofon

logoVolwassenen

Aanmelding

Stap 1 op weg naar behandeling

Voor u in behandeling kunt komen, doorloopt u drie fasen: aanmelding, intake en indicatie. Hoe neemt u de eerste stap: aanmelding?

U kunt zich na overleg met en verwijzing door de huisarts telefonisch aanmelden bij het NPI. Het secretariaat maakt een afspraak voor een intakegesprek met een therapeut in Utrecht of Amsterdam. U heeft daarbij een keuzemogelijkheid in het tijdstip van de afspraak en u kunt een voorkeur uitspreken voor een therapeut. U ontvangt een bevestigingsbrief voor de afspraak, met daarin het verzoek om de inschrijvingspapieren die we nodig hebben om zorg te kunnen verlenen, op te sturen.

Vooraf telefonisch overleg?

Als u twijfelt of u zich wilt aanmelden, dan zijn de coördinatoren van de Volwassenafdeling beschikbaar voor telefonisch overleg. In Amsterdam is dat Tineke Hartgers. U kunt haar woensdags tussen 12.00 en 13.00 bellen via 020 570 38 38 ( hartgers@npsai.nl ).
In Utrecht is Quin van Dam coördinator. Hij is bereikbaar per e-mail Dam@npsai.nl . Na ontvangst van uw e-mailbericht neemt hij via e-mail of telefonisch op korte termijn contact met u op.
Ook verwijzers kunnen per e-mail contact opnemen.

Inschrijvingsbescheiden

Voor onze administratie hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs);
  • Burger Service Nummer (sofinummer);
  • kopie van uw zorgverzekeringspasje
  • verwijsbrief of verwijskaart van de huisarts.

Pas als deze gegevens in ons bezit zijn, kan het intakegesprek plaatsvinden en kunt u verder in de procedure.

Wachttijd

U kunt na telefonische aanmelding meestal binnen twee tot drie weken een afspraak voor een intakegesprek maken.

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven