homeover het npicontactcolofon

logoPsychoanalytische psychotherapie

Hoe werkt het?

Bij een psychotherapie zitten de patiënt en de behandelaar tegenover elkaar. U komt meestal eens per week, soms tweemaal per week of eenmaal per veertien dagen bij elkaar. Niet anders dan bij een psychoanalyse wordt u in een psychoanalytische psychotherapie uitgenodigd om zoveel mogelijk te zeggen wat er bij u naar boven komt. Als patiënt heeft u het woord en bepaalt u dus waar het over gaat. In een psychoanalytische psychotherapie, anders dan in vormen van gedragstherapie, zal de behandelaar u bijvoorbeeld geen huiswerk opgeven, waar hij dan in de volgende zitting naar vraagt. In die zin lijkt het op een psychoanalyse.

Verloop

In een psychoanalytische psychotherapie is anders dan in een psychoanalyse de behandelaar meer ‘sturend’ aanwezig. Hij richt zich op bepaalde hypotheses, die soms van te voren met u zijn besproken. De aandacht is vaak selectiever dan in een psychoanalyse: de behandelaar kiest ervoor om op sommige thema´s wel en op andere niet in te gaan. Bij een heel specifieke en sturende vorm zoals de korte psychoanalytische psychotherapie spreken behandelaar en patiënt van tevoren af aan welk innerlijk conflict (‘kernconflict’) wordt gewerkt. Dit conflict ligt ten grondslag aan de ervaren emotionele klachten (depressieve-, spannings- of angstklachten). Iemand kan bijvoorbeeld het leven ervaren als een voortdurend moeten, en daardoor gevoelens van onmacht en depressie ervaren, omdat hij te veel gericht is op de behoeftes van anderen en op zijn eigen behoeftes te weinig acht slaat. Door aan dat conflict te werken, wordt de oorzaak van de klachten aangepakt.

foto

Meer weten?

Onder Kenniscentrum vindt u een korte inleiding over de moderne psychoanalyse. Wie meer wil weten vindt er ook aanbevolen literatuur.

Voor verwijzers

Meer informatie vindt u onder Kenniscentrum.

 

Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven