homeover het npicontactcolofon

logoPsychoanalyse

Hoe werkt een psychoanalyse?

Een psychoanalyticus probeert als behandelaar samen met zijn patiënt te weten te komen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op de relaties, het gedrag en de gevoelens van de patiënt. Hij probeert ook te begrijpen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben. Stel u bent patiënt, dan kunt u zich de behandeling als volgt voorstellen.

Op de bank

U komt vier of vijf keer per week drie kwartier bij de analyticus en ligt daar op een bank. Uw analyticus zit in een stoel achter de bank en vraagt u om te proberen alles te zeggen wat er in u opkomt. Als u zich overgeeft aan die innerlijke stroom van gedachten, gevoelens en fantasieën, keert u zich als het ware af van de buitenwereld en gaat meer naar binnen. Allerlei gedachten en gevoelens, waar u zich voor schaamt of die u in het dagelijkse leven misschien als onbelangrijk of onzinnig verwerpt, krijgen zo meer aandacht. U komt in een wat andere belevingswereld terecht, die anders is dan wanneer u gewoon met iemand praat.

Rol analyticus

De analyticus luistert zo neutraal mogelijk naar alles wat u naar voren brengt en probeert ook te onderkennen wat dit bij hemzelf oproept. Soms vraagt de analyticus u iets en van tijd tot tijd legt hij u voor wat hij meent te zien. Bijvoorbeeld de betekenis van een bepaalde gedraging of van een bepaald gevoel. Ook komen regelmatig zaken aan bod die zich afspelen in het contact tussen patiënt en analyticus.

Duur en verloop

Een psychoanalyse loopt meestal over een aantal jaren (bij het NPI gemiddeld vijf jaar). In een goed lopende psychoanalyse krijgt de patiënt een hechte band met de analyticus, waarin het mogelijk is om over pijnlijke en beschamende dingen te praten. De duur en de frequentie van de therapie geven de cliënt gelegenheid onbewuste conflicten en problemen grondig te verwerken. In het contact met de analyticus komen de problemen waar de patiënt mee worstelt tot uitdrukking. Zo kan de patiënt zijn problemen niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel verwerken en gaan begrijpen. Soms (her)beleeft hij (pijnlijke) ervaringen van vroeger.

 

foto

Meer weten?

Onder Kenniscentrum vindt u een korte inleiding over de moderne psychoanalyse. Wie meer wil weten vindt er ook aanbevolen literatuur.

Voor verwijzers

Meer informatie vindt u onder Kenniscentrum.

Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven