homeover het npicontactcolofon

logoMigranten

Voor wie?

Voor mensen uit andere culturen en/of landen die als migrant of vluchteling in Nederland zijn gekomen kunnen specifieke spanningen en conflicten die met migratie samenhangen, van invloed zijn op hun emotionele en relationele klachten of problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om moeite hebben met het vinden van een verbinding tussen herkomst en toekomst doordat belangrijke personen of zaken (familie, land van herkomst, geschiedenis, cultuur, status, bezit) afwezig zijn. Of er zijn aanpassingsproblemen doordat die afwezigheid het vinden van een plaats in een nieuwe cultuur of samenleving belemmert.
Als zulke aanpassingsproblemen gepaard gaan met psychische klachten zoals angsten of depressieve gevoelens, kan een psychoanalytische behandeling zinvol zijn. Ook bij de kinderen van migranten en vluchtelingen (tweede en latere generatie) kunnen transgenerationele processen en etnisch-culturele verschillen van invloed zijn op psychische problemen en een psychoanalytische behandeling wenselijk maken.

Kijk verder onder volwassenen voor de algemene criteria.

Behandeling

Specifieke aandachtspunten in de behandeling kunnen zijn: traumatisering, verlies en rouw, ontheemding en heimwee, schaamte, identiteitsproblemen of loyaliteitsproblemen. Alle typen psychoanalytische behandeling zijn mogelijk.

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven