homeover het npicontactcolofon

logoKinderen en jeugd

Intake

Stap 2 op weg naar behandeling

Voor uw kind in behandeling kan komen, doorloopt u drie fasen: aanmelding, intake en indicatie. Hoe verloopt de tweede stap: intake?

In de intakefase gaan we na of u bij het NPI aan het juiste adres bent of dat een andere vorm van behandeling elders voor uw kind meer aangewezen is. De intakefase bestaat uit intakegesprekken met ouders en kind en adviesgesprekken met ouders en kind met een van onze therapeuten. Een adolescent ouder dan 16 mag zelf beslissen of zijn ouders worden betrokken. Binnen het NPI formuleert een team van verschillende therapeuten die intakes doen in een intakebespreking een advies. Bij deze bespreking bent u niet aanwezig. Na het adviesgesprek wordt u doorverwezen of u gaat bij het NPI door naar de indicatiefase.

Intakegesprek

In het intakegesprek vormt de therapeut zich een eerste indruk van de hulpvraag en de klachten. Wat is er aan de hand, hoe is het ontstaan en hoe beleven ouders en kinderen dit? Met de ouders of de adolescent gaat dit in de vorm van een gesprek, met het kind gebeurt dat in de vorm van praten, spelen of tekenen. U wordt ook gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen naar de klachten en de beleving daarvan.

Intakebespreking

Een aantal therapeuten bespreekt alle gegevens van kind en ouders die uit de intakegesprekken naar voren zijn gekomen. Daarna wordt een advies geformuleerd. Bij de intakebespreking zijn patiënten niet aanwezig.

Adviesgesprek intake

Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt het advies eerst aan de ouders uitgebracht, want zij nemen de beslissingen. Een therapeut kan als de ouders dat willen, hun kind inlichten op een manier die past bij zijn of haar bevattingsvermogen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar krijgen zowel de ouders als het kind zelf een adviesgesprek. Vanaf 16 jaar worden alleen adviesgesprekken gevoerd met de jongere, tenzij die anders wenst.
In deze adviesgesprekken bespreekt de therapeut de bevindingen uit de intakebespreking. Daarna licht hij het advies toe. Globaal zijn er twee mogelijkheden:

  • Waarschijnlijk zijn de behandelingen van het NPI niet de meest geschikte. Wij helpen de ouders of adolescent bij het zoeken naar een geschikt alternatief elders.
  • Vermoedelijk kan een vorm van behandeling in NPI-kader geschikt zijn voor het kind of de adolescent. Wij adviseren dan een uitgebreider indicatieonderzoek om dit vermoeden te bevestigen.

Als u akkoord gaat met het advies maakt het secretariaat afspraken met u voor het indicatieonderzoek.

Wachttijd en duur

  • De duur van de intakefase (van aanmelding tot en met adviesgesprek) varieert, afhankelijk van de bezetting van de intakestaf.
  • Een intakegesprek zelf duurt inclusief het invullen van de vragenlijsten ongeveer anderhalf tot twee uur.
  • De adviesgesprekken kosten een half tot een heel uur.
foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven