homeover het npicontactcolofon

logoKinderen en jeugd

Voor wie geschikt?


Wanneer ga je naar het NPI?

Een baby of peuter eet slecht, slaapt slecht en/of is snel van streek. Hij of zij kan ook moeilijk te troosten zijn. Als ouder heb je daar zorgen over. Soms zeggen anderen wel: dat gaat wel over, maar als ouder weet je dat zo net nog niet. Dat kan een goede reden zijn om deskundig advies of hulp te vragen bij het NPI. Wij luisteren goed naar wat er aan de hand is en bespreken het probleem van alle kanten. Wij geven ouders advies en zo nodig bieden we een passende behandeling aan. En als het om iets gaat dat ook volgens ons vanzelf overgaat, zeggen wij dat ook eerlijk.
Een kind in de basisschoolleeftijd voelt zich niet gelukkig en zijn ouders maken zich zorgen daarover. Het kind kan angstig zijn of snel in paniek. Soms is het een echte piekeraar met af en toe sombere of dwarse buien. Het ene kind draait niet lekker op school en wordt gepest, het andere kind maakt steeds maar ruzie thuis met ouders en/of broertjes en zusjes. Er zijn ook kinderen die zich terugtrekken in zichzelf en weinig contact hebben met leeftijdgenootjes. En er zijn kinderen, die moeilijk afscheid kunnen nemen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van waar een kind zich rot over kan voelen en waar ouders soms bezorgd over zijn.
De behandelvormen van het NPI zijn geschikt om kinderen en adolescenten met emotionele problemen te helpen. Deze problemen kunnen uiteenlopen en tot verschillende klachten leiden, mede afhankelijk van de leeftijd. Hoe kinderen reageren verschilt: soms zijn er duidelijke oorzaken aan te wijzen: traumatische of sterk belastende gebeurtenissen, dood of ernstige ziekte van een geliefd persoon of scheiding van de ouders. Soms gaat het om klachten die bij de levensfase horen, zoals de puberteitsproblematiek bij adolescenten of de ontwikkelingsproblematiek van de peuter en kleuter. Ouders hebben meestal vragen rond de aanpak en opvang van hun kind dat zich psychisch in de knel voelt zitten. Het NPI biedt daarom ouderbegeleiding aan, waardoor zij hun verhaal kwijt kunnen en deskundige ondersteuning krijgen. Kinderen en adolescenten kunnen terecht bij het NPI voor individuele psychoanalytische behandeling op de kinder- en jeugdafdeling. De behandelingen stoelen op dezelfde theoretische uitgangspunten als de individuele behandeling van volwassenen. Er is dezelfde variatie in duur en frequentie en behandelingen beogen dezelfde resultaten.
Wel zijn de behandelvormen aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind en de mogelijkheden die daarbij horen. Kinderen in behandeling liggen of zitten meestal niet, maar bewegen zich vrij in de behandelkamer en praten daarbij over wat hen bezighoudt. Of ze laten in spel of tekeningen zien wat ze bezighoudt. Oudere adolescenten zullen wel op de bank liggen of in een stoel tegenover de therapeut hun gevoelens onder woorden brengen en ervaren. Voor jongere kinderen worden ouders of verzorgers meestal betrokken bij de behandeling en ook zelf actief vanuit het NPI begeleid.

Criteria

Behalve de ernst en de voorgeschiedenis van de problemen die een kind ervaart, spelen andere punten mee om te kijken of psychoanalytische behandeling passend is. Kan het kind of de adolescent een soms vrij langdurende, ambulante behandeling aan? En hoe staan de ouders daarin?

Motivatie

Zeker behandelingen met een hoge wekelijkse frequentie vragen veel inzet van zowel het kind of de adolescent als zijn ouder(s). Ouders en kind moeten kunnen accepteren dat het soms een tijd duurt voordat veranderingen merkbaar worden.
Soms wordt in het begin snel een voorlopig resultaat geboekt, maar vergt het meer tijd en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen om het te laten beklijven. Vaak speelt ook een rol dat ouders er moeite mee hebben om hun kind aan een ander toe te vertrouwen en kost het tijd om er aan te wennen dat hun kind een band ontwikkelt met de behandelaar. In de ouderbegeleiding kunnen deze gevoelens aan bod komen.

Duur

Hoe lang een behandeling gaat duren hangt af van de complexiteit en de hardnekkigheid van de problematiek. Als problemen sterk zijn verankerd in de persoon duurt het langer. Psychische problematiek die in jaren is gegroeid, kan meestal niet in korte tijd worden opgelost. Als dat het geval blijkt, kan een behandeling dan ook één of twee, en soms nog meer jaren duren.

Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven