homeover het npicontactcolofon

logoKinderen en jeugd

Aanmelding

Stap 1 op weg naar behandeling

Voor uw kind in behandeling kan komen, doorloopt u drie fasen: aanmelding, intake en indicatie. Hoe neemt u de eerste stap: aanmelding?

De toegang verloopt via de huisarts en het Bureau Jeugdzorg. Als u als ouder(s) een verwijzingsbrief van de huisarts hebt, kunt u uw kind telefonisch aanmelden. Adolescenten kunnen zich vanaf 16 jaar zelf aanmelden.Vanaf deze leeftijd moeten zij toestemming geven om de ouder(s) te betrekken bij de aanmelding of de daaropvolgende gesprekken.

Als je 16 jaar of ouder bent, maakt het secretariaat een afspraak voor je voor een intakegesprek met een therapeut in Utrecht of Amsterdam. Je hebt daarbij een keuzemogelijkheid in het tijdstip van de afspraak en je kunt een voorkeur uitspreken voor een therapeut. Wij sturen je dan een bevestigingsbrief van de afspraak. Je wordt verzocht om de inschrijvingspapieren die wij nodig hebben om intake en behandeling te kunnen doen, aan het secretariaat te sturen, zodat zij voor het intakegesprek compleet in ons bezit zijn.

Als u als ouder uw kind aanmeldt, worden twee afspraken gemaakt voor intakegesprekken. Eén voor u en één voor het aangemelde kind, meestal met een andere therapeut, waarbij u een keuzemogelijkheid heeft in het tijdstip van de afspraak en u een voorkeur kunt uitspreken voor een therapeut. Wij sturen u een bevestigingsbrief van de afspraak (de afspraken). U wordt verzocht om de inschrijvingspapieren die wij nodig hebben om intake en behandeling te kunnen doen, aan het secretariaat te sturen, zodat zij voor het intakegesprek compleet in ons bezit zijn.

Liever eerst telefonisch overleg?

U kunt telefonisch met ons overleggen voor u besluit tot aanmelding en intake. U kunt bellen met een van de coördinatoren van de kinderafdeling. Voor de vestiging Amsterdam is dat Mieke van der Schoot ([email protected]). U kunt haar mailen met het verzoek om contact op te nemen of dit via het secretariaat vragen (020 570 38 38). Voor de vestiging Utrecht is Filip de Volder coördinator. U kunt hem telefonisch bereiken via het secretariaat 030 230 70 70. Ook verwijzers kunnen telefonisch overleggen met de therapeuten voor zij doorverwijzen.

Inschrijvingsbescheiden

Voor onze administratie hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Voor een adolescent vanaf 16 jaar

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • Burger Service Nummer (sofinummer);
  • kopie van de zorgverzekeringspolis;
  • verwijsbrief of verwijskaart van de huisarts.

Voor kinderen tot en met 15 jaar en hun ouders

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw partner;
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw kind (voor zover voorhanden);
  • Burger Service Nummer (sofinummer) van uzelf en uw partner;
  • Burger Service Nummer (sofinummer) van uw kind;
  • verwijsbrief of verwijskaart van uw huisarts (bij kinderen onder de 4 jaar is een verwijsbrief van de consultatiebureau arts voldoende);
  • kopie van de zorgverzekeringspolis.

Pas als deze gegevens compleet in ons bezit zijn, kan het intakegesprek daadwerkelijk plaatsvinden en kunt u verder in de procedure. De strikte lijn is noodzakelijk, omdat anders het zorgkantoor (als uitvoerder van de AWBZ) kan weigeren de kosten van uw behandeling te vergoeden.

Wachttijd

Telefonisch overleg is doorgaans op korte termijn mogelijk. Na telefonische aanmelding kan meestal binnen binnen twee tot drie weken een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden.

NPI en Bureau Jeugdzorg

Het NPI werkt in verband met de wettelijke toegang tot de jeugdzorg nauw samen met Bureau Jeugdzorg. Als u zich direct aanmeldt bij het NPI wordt het NPI beschouwd als onderdeel van de ‘voordeur’ van Bureau Jeugdzorg. Melding bij en toetsing door het Bureau Jeugdzorg vindt achteraf plaats.

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven