homeover het npicontactcolofon

logoKinderen en jeugd

0-3-jarigen

Ouder-baby/peuterbehandeling

Ouders willen het beste voor hun kind en zetten zich ervoor in. Toch kunnen zij in de praktijk soms op problemen stuiten waar ze niet goed uitkomen. Een baby of peuter slaapt of eet slecht, huilt veel, voelt zich niet prettig. Veeleisende baby’s en peuters kunnen heftige en verwarrende gevoelens oproepen bij hun ouders en hen kwetsbaar maken. Ouders kunnen steeds meer uitgeput raken en vinden dat ze falen. Als die ervaringen te lang duren, kunnen ze de opbouw van een goede relatie tussen ouder en kind in de weg staan.
Voor ouders die onzeker zijn over de ontwikkeling van hun jonge baby of peuter of over hun relatie ermee biedt het Npi de mogelijkheid van diagnostiek en ouder-kindbehandeling. Deze behandelvorm helpt ouders om hun kind beter te begrijpen en stimuleert ouders en baby’s of peuters nieuwe manieren te ontwikkelen om met elkaar om te gaan.

‘Vijf keer praten’

Behalve de reguliere ouder-kindbehandeling biedt het NPI een laagdrempelig psychotherapeutisch product aan: ‘Vijf keer praten over je baby of peuter’. Dit product is ontwikkeld door de samenwerkende jeugd-GGZ partners in de regio Amsterdam en neemt vooral de kwaliteit van de ouder-kindrelatie als focus. Het doel is vroegtijdig hulp te bieden als ouders zich onzeker voelen of overvraagd dan wel ongerust zijn over hun kind. Met zo’n vroege interventie kunnen mogelijk latere, ernstiger problemen in de ontwikkeling worden voorkomen. Het aanbod staat naast het reguliere aanbod van de afzonderlijke instellingen. Het past goed in een stepped care benadering. Uitgebreide informatie kunt u downloaden.

foto

Meer weten?

Download de brochure 'Vijf keer praten'

 

Infant Mental Health (IMH) Centrum

www.imh-centrum.nl

 

Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven