homeover het npicontactcolofon

logoGroepstherapie

Kortdurende groepstherapie

Vergeleken met de psychoanalytische groepspsychotherapie is deze behandelvorm gestructureerder. Er wordt gewerkt vanuit een psychoanalytisch, groepsdynamisch en cognitief gedragstherapeutisch referentiekader. De groep staat open voor patiënten met problemen van uiteenlopende aard die zich er (enigszins) van bewust zijn dat hun klachten samenhangen met moeilijkheden in het contact met de ander. Klachten kunnen zijn: afgrenzingsproblemen, autonomieproblemen of losmakingsproblematiek.
In de kortdurende groep van het NPI zitten 8 patiënten die door 2 behandelaars worden begeleid. De groep komt eenmaal per week 3 uur bijeen. De duur van de therapie is voor iedere patiënt een jaar. Ieder half jaar verlaten de 4 langstzittende groepsleden de groep en starten er 4 nieuwe patiënten in hun plaats.

 

 

 

 

foto

Meer weten?

Onder Kenniscentrum vindt u een korte inleiding over de moderne psychoanalyse. Wie meer wil weten vindt er ook aanbevolen literatuur.

Voor verwijzers

Meer informatie vindt u onder Kenniscentrum.

 

Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven