homeover het npicontactcolofon

logoBehandelfase

Onderzoek en kwaliteitszorg

Wetenschappelijk onderzoek

Behandelingen binnen het NPI vinden mede plaats in het kader van het empirisch-wetenschappelijk onderzoek van psychoanalytische behandelingen. Patiënten wordt regelmatig gevraagd om mee te doen aan onderzoeksprojecten. Deze projecten richten zich op thema’s zoals de doelmatigheid en effectiviteit van behandelingen. Uiteraard heeft het al dan niet meewerken van patiënten aan het onderzoek geen enkel gevolg voor hun behandeling.

Kwaliteitszorg

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteitszorg voor onze patiënten. Wij toetsen en bewaken de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voortdurend. Dat bereiken we door alle aanmeldingen (via intake en indicatiestelling) en behandelingen gestandaardiseerd te registreren binnen een patiëntenvolgsysteem. De voortgang van alle behandelingen wordt eveneens gestandaardiseerd gevolgd door middel van een geprotocolleerd evaluatiesysteem waarbij aan patiënten vragenlijsten worden voorgelegd. Eens per jaar komen alle lopende behandelingen van NPI-patiënten in speciale voortgangsbesprekingen aan de orde.

 

 

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven