homeover het npicontactcolofon

logoBehandelfase

Kosten

Diagnostiek en behandelingen bij het Npi zijn onderdeel van de ambulante GGZ en vallen onder de wettelijke basisverzekering (Zorgverzekeringswet).
Zorgverzekeraars kunnen via hun polisvoorwaarden voorwaarden verbinden aan de vergoeding van psychoanalytische behandelingen. (zie voorbeeld IZZ) De geprotocolleerde werkwijze bij het NPI voldoet aan deze voorwaarden.

Eigen bijdrage

Patiënten betalen een wettelijke eigen bijdrage per sessie met een jaarlijks maximum. Het ministerie van VWS stelt deze bijdrage vast. Momenteel bedraagt deze € 15,60 met een maximum van € 692 per jaar. U krijgt hiervoor een rekening van het NPI.
M.i.v. 1 januari 2009 wordt de eigen bijdrage afgeschaft.

 

 

 

 

 

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven